contact | chantalvandenbrink@wielinqrijnland.nl | 0307670564

Onze missie

De missie van WielinqRijnland

WielinqRijnland is een advies- en interim managementbureau dat oplossingen biedt op het terrein van finance en control. Onze focus ligt op non-profit organisaties. WielinqRijnland helpt en ondersteunt haar klanten bij het realiseren van hun doelstellingen als maatschappelijke onderneming. Wij voegen waarde toe en bieden tegenkracht waar nodig om die doelstellingen te bereiken. Wij optimaliseren de (financiële) bedrijfsvoering zo dat de klant van de opdrachtgever (huurder, student, patiënt) er optimaal profijt van heeft.