contact | chantalvandenbrink@wielinqrijnland.nl | 0307670564

Over WielinqRijnland

WielinqRijnland, voor tegenkracht!

Voor tegenkracht. Een uitspraak om over na te denken. Niet voor niets gekozen. Onvoldoende tegenkrachten, zo concludeert de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, is een belangrijke reden voor misstanden bij organisaties. Tegenkracht is nodig voor goede governance.

WielinqRijnland schept waarborgen voor een goede control situatie. Een passend Management Control Framework inrichten en ondersteunen bij de implementatie en uitvoering ervan behoort tot onze kernactiviteiten. Tegenkracht bieden in afwegings- en besluitvormingstrajecten maakt dat kwaliteit wordt toegevoegd aan de keuzes van MT, bestuur en RVC. Tegenkracht helpt het bestuur de goede dingen te doen en control toetst of de dingen goed gedaan worden.

Tegenkracht versterkt intern toezicht. Tegenkracht professionaliseert. Tegenkracht draagt bij aan het realiseren van de ondernemingsdoelstelling.