contact | chantalvandenbrink@wielinqrijnland.nl | 0307670564

Chantal van den Brink

Chantal van den Brink

Een resultaatgerichte aanpak zonder onze menselijkheid uit het oog te verliezen; dat is waar ik voor ga.

Op een servicegerichte en enthousiaste manier draagt Chantal van den Brink bij aan de identiteit en het imago van WielinqRijnland. Het thema tegenkracht is haar, als afgestudeerd criminoloog, niet onbekend. In haar functie als office manager van WielinqRijnland is ze verantwoordelijk voor de interne organisatie en fungeert ze als eerste aanspreekpunt.